Article thumbnail

Sick-nursing after the abdominal aortic aneurysm resection

By Martina Sieglová

Abstract

Hlavním cílem této práce bude pojmout onemocnění komplexně a shromáždit o něm co nejvíce nových poznatků jak v oblasti diagnostiky a léčby, tak v oblasti pooperační dispenzarizace pacientů v cévních poradnách. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce předkládá etiologii, epidemiologii, diagnostiku a léčbu aneuryzmatu břišní aorty. Dále práce podává stručný pohled na předoperační přípravu nemocného, perioperační léčbu a sledování nemocného. V praktické, tedy výzkumné části, byl proveden retrospektivní výzkum. Hlavním cílem výzkumu je sledování rizika vývoje ischemické kolitidy u pacientů po resekčních výkonech aneuryzmatu abdominální aorty. Data byla získána retrospektivní studií.The principal aim of my work is to conceive the disorder globally and to collect as many new evidences as possible in the field of diagnostics and treatment, and also in the field of postoperative dispensary care of patients in vascular clinic. Work is divided into two parts, theoretical and practical part. In a theoretical part I will briefly familiarize you with etiology, epidemiology, diagnostics and treatment for abdominal aortic aneurysm. Further, I would like to give you a brief insight into pre-operative preparation of patient, peri-operative treatment and the observation of patient. In a practical part, which is a researching one, I am dealing with retrospective research. The principal aim of this research is monitoring risk of development of ischemic colitis in patients who are after the resection of abdominal aortic aneurysm. Data were collected by the retrospective study.Katedra ošetřovatelstvíHodnocení vedoucího: velmi dobře mínus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak četný je současný výskyt aneuryzmat podkolenních tepen a AAA? 2. Liší se indikace k operaci u mužů a žen s AAA podle velikosti? 3. Jak se projeví ACS u pacientů po resekci AAA, jak se měří a kdy je indikace k revizi? Obhajoba diplomové práce s prezentací dobrá.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: aneuryzma abdominální aorty, ruptura, dispenzarizace, ischemická kolitida, abdominal aortic aneurysm, rupture, dispensary care, ischemic colitis
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2010
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/36451
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/36... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.