Article thumbnail

The process of receiving euro in the Czech Republic

By Lucie Jánská

Abstract

Bakalářská práce uvádí výhody a nevýhody, které s sebou přinese zavedení společné měny euro. Snahou této práce je seznámit se s jednotnou měnou a zhodnotit dopady jejího zavedení na Českou republiku. Pozornost je věnována zejména procesu přijetí eura v ČR, a to především dopadům, které nám tento vstup přinese. Pro srovnání jsou zde popsány dopady na země, které již euro přijaly, jako své zákonné platidlo ale i dopady na země, které sice v EU jsou, ale euro dosud nepřijaly.Bachelor work provides the advantages and disadvantages, which will bring the introduction of a common currency. Aim of this work is to introduce the single currency and to assess the impact of the introduction of the Czech Republic. Attention is paid to the process of adopting the euro in the Czech Republic, particularly the impacts that they bring us this entry. For comparison, here described the impact on countries that have adopted the euro as its legal tender, but also the effects on the country, although in the EU but not yet adopted the euro.Ústav ekonomieDokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: impact, Economic and Monetary Union, economic policy, convergence kriteria, Euro area, EURO, dopady, Evropská hospodářská a měnová unie, hospodářská politika, konvergenční kritéria, eurozóna
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2009
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/34522
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/34... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.