Article thumbnail

The insurance classes representation of the population of the Czech Republic

By Vladimír Svoboda

Abstract

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku rozsahu pojistné ochrany obyvatel České republiky z hlediska jednotlivých druhů pojištění i jako celku. Popisuje její vývoj a současný stav včetně srovnání se situací v Evropské unii. Obsahuje také očekávané trendy budoucího vývoje v oblasti pojištění v souvislosti s plánovanými reformami a s finanční krizí.Diploma work focuses on problems of insurance coverage of the population of the Czech Republic in term of single insurance classes and in total. It describes its development and current state including comparison with the situation in the European Union. It also contains expected trends of the future development in the insurance sector in context of planned reforms and financial crisis.Ústav ekonomieDokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: Insurance, insurance system, Life insurance, non-life insurance, Czech Republic, pojištění, Pojišťovnictví, Životní pojištění, neživotní pojištění, Česká Republika
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2009
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/34195
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/34... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.