Article thumbnail

Properties of selected glasses from BaO - Bi2O3 - B2O3

By Lucie Herzigová

Abstract

Byla připravena skla systému (50 - x) BaO - x Bi2O3 - 50 B2O3 (x = 20, 25, 27,5, 30, 35, 40 mol. %) a (50 - x) CaO - x Bi2O3 - 50 B2O3 (x = 35, 40 mol. %). Vzorky skel byly charakterizovány měřením hustoty, dilatometrickou teplotou skelné transformace a dilatační teplotou měknutí. Z teplotní závislosti optické propustnosti byly stanoveny teplotní a spektrální závislosti krátkovlnné absorpční hrany, určeny teplotní závislosti optické šířky zakázaného pásu spolu s jejími teplotními koeficienty. Dále byly odhadnuty hodnoty indexu lomu skel. Struktura skel byla ověřena Ramanovou spektroskopií. Bylo podáno kvalitativní vysvětlení vlivu koncentrace substituentu na průběh kompoziční závislosti výše uvedených vlastností ve vztahu ke struktuře skel.Glasses of system (50 - x) BaO - x Bi2O3 - 50 2O3 (x = 20, 25, 27,5, 30, 35, 40 mol. %) and (50 - x) CaO - x Bi2O3 - 50 B2O3 (x = 35, 40 mol. %) were prepared. Samples were characterized by density, dilatometric glass transformation temperature and by dilatation temperature. From the temperature dependence of optical transmittivity were calculated the thermal and spectral dependencies short wavelength absorption edge, in further used for spectral and temperature dependence of optical band gap. The values of the temperature coefficient of the optical gaps were determined. Also the values of refractive index of glasses studied were estimated. Structure of glasses was studied by Raman spectroscopy. The aim of the work was to explain qualitatively the compositional dependencies of the properties observed in relation to the structure of glasses.Katedra obecné a anorganické chemieDokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: borátová skla, termomechanická analýza, penetrační teplota měknutí, optická propustnost, krátkovlnná absorpční hrana, index lomu, borate glasses, thermomechanical analysis, softening temperature, optical transmittivity, short - wavelenght absorption edge, refractivity index
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2009
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/34152
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/34... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.