Article thumbnail

Railway transport technology of Škoda Auto Vrchlabí

By Lukáš Těšínský

Abstract

Bakalářská práce se bude zabývat technologií přeprav pro automobilový průmysl závodu ŠKODA AUTO a. s. Vrchlabí po železnici, o technologii přepravy jako takové, o způsobu organizování těchto přeprav, o jednotlivých přepravách, o typech používaných železničních vozů a transportu hotových automobilů. Uvádí stávající technologii a trasu přepravy a hledá novou výhodnější trasu, kterou v závěru zhodnotí. Podkladem pro zpracování této práce byli především interní dokumenty a informace ČD CARGO.The bachelor thesis deals with railway transport technology of Škoda Auto Vrchlabí, about transportation technology, about the way of organization of these transportation and about types of used coaches and transportation of comleted cars. It describes current technology and the transport line and searches new preferable line that will be evaluate at the end of this thesis. Background for this thesis were internal document and information of ČD CARGO.Katedra technologie a řízení dopravyDokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: technology cars transport, cars transport, double-decked car transporters, ČD CARGO, ŠKODA AUTO, technologie přeprav automobilů, transporty automobilů, patrové autovozy, ČD CARGO, ŠKODA AUTO
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2009
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/33993
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/33... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.