Article thumbnail

The nursing procces of pregnant woman with internal complications

By Kamila Chvasteková

Abstract

Tato bakalářská práce nese název Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s interními komplikacemi. Jedná se o teoreticko - praktickou práci. V teoretické části je uvedena stručná charakteristika diabetu mellitu, onemocnění štítné žlázy a hypertenzního onemocnění v graviditě. V jednotlivých kapitolách pak autorka popisuje etiopatogenezi, klasifikaci, diagnostiku, terapii a komplikace, které se mohou vyskytnout, a to jak pro matku, tak i pro plod. V praktické části jsou popsány tři kasuistiky sledovaných klientek. Pro vypracování ošetřovatelské anamnézy je použit "Model fungujícího zdraví" dle Marjory Gordonové, na jehož základě autorka vytvořila ošetřovatelské procesy a jejich cíle, kterých se pomocí plnění stanovaných intervencí snažila dosáhnout.The bachelor thesis deals with the nursing process at a pregnant woman with internal complications. The thesis has a theoretical and a practical part. In the theoretical part, there is a brief description of diabetes mellitus, thyroid gland disorders, and hypertension in pregnancy. The author writes about ethiopathogenesis, classification, diagnosis, and therapy of these diseases. The complications of these conditions and their impact on mother and fetus are discussed. The practical part consists of three case reports. The author used the "Gordon's functional health patterns" to complete the nursing process and to set the nursing goals.Katedra porodní asistenceDokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: Diabetes mellitus, hypoglykémie, hyperglykémie, inzulín, diabetické diety, hyperthyreoza, Diabetes mellitus, hypoglycaemia, hyperglycaemia, insulin, diabetic diets, hyperthyreosis
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2009
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/33912
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/33... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.