Article thumbnail

Rationalisation of railway operation and infrastructure on the line Vsetín - Velké Karlovice

By Stanislav Šobora

Abstract

Práce se bude zabývat problematikou nekvalitní infrastruktury a vozového parku na regionální železniční trati. Budou shrnuta navrhovaná optimalizační opatření, jak ze strany provozovatele dráhy, tak ze strany dopravce. Ze všech opatření budou vybrána ta, která jsou z technologického a ekonomického hlediska nejvíce potřeba uskutečnit. Dále bude navržen grafikon vlakové dopravy na trati po uskutečnění těchto změn.The work will be concerned with the problems of inadequate infrastructure and the rolling stock at a regional rail track. It will summarise the optimization measures recommended by the network infrastructure manager as well as the railway operator. Out of these measures will be selected the ones the realisation of which is the most pressing from the technological and economic viewpoint. Furthermore, a train traffic diagram will be suggested for after the implementation of the changes.Katedra technologie a řízení dopravyDokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: Optimalization, technology, operations, traffic infrastructur, Optimalizace, technologie, provozy, dopravní infrastruktura
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2009
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/33723
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/33... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.