Article thumbnail

"Apud hispanos lex toletana obliterat a est". Supressions, oblits i pervivències al voltant del ritu hispànic

By Juan Pablo Rubio Sadia

Abstract

L'article ofereix una visió panoràmica i sintètica del canvi de litúrgia que tingué lloc en els diferents regnes de la península Ibèrica entre els segles IX i XII. Cronològicament s'estudia el canvi de ritu a la Narbonesa, a la Catalunya carolíngia, a Aragó, a Navarra i a Castella-Lleó. La problemàtica de la transició vers el ritu francoromà se centra en aquests tres aspectes: els factors polítics i eclesiàstics que portaren a fer el canvi, la progressiva supressió del ritu hispànic i les diferents maneres en què subsistí.The paper offers a panoramic and synthetic view of the liturgical change in the different kingdoms of the Iberian Peninsula between the 9th and the 12th centuries. It studies in cronological order the changing of the rite in the Narbonese, in the carolingian Catalonia, in Aragon, in Navarrea and in Castile and Leon. The problematics of the transition unto the romano-frankish rite is focused in three aspects: the political and ecclesiastical factors that led to the change, the progressive suppression of the Hispanic rite, and the different ways in which it subsisted

Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Year: 2017
OAI identifier: oai:raco.cat:article/332840
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.