Article thumbnail

The seniors in the prison sentence

By Michal Zdražil

Abstract

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku seniorů ve výkonu trestu odnětí svobody v porovnání s ostatními vězni. Teoretická část je věnována systému vězeňství jak v České republice, tak i v celém světě. Praktická část srovnává odlišnosti režimu, života, životní úrovně, zacházení, pracovních povinností a využití volného času trvale pracovně nezařaditelných vězňů (seniorů) oproti ostatním vězňům. Cílem této práce je prokázat tyto odlišnosti a zdůvodnit fakt, že by senioři ve výkonu trestu odnětí svobody měli mít jisté úlevy na rozdíl od ostatních vězňů.The bachelor thesis is focused on the seniors' issues during the imprisonment in comparison with other prisoners. The theoretical part is focused on the system of prisons, the prisons themselves not only in the Czech Republic but in the whole world. The practical part is dedicated to comparisons of differences between permanently unclassified prisoners (seniors) and other prisoners in the way of the regimes, the lives, the lifestyles, treatment, work duties and the utilization of the leisure time. The aim of this thesis is to prove these differences and to justify the fact of the senior prisoners relieves compared to other prisoners.Katedra věd o výchověDokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: Seniors, the prison sentence, Prison service, permanent working unfiled in the prison sentence, specialities and anomalous of treatment, senioři, výkony trestů odnětí svobody, trvale pracovně nezařaditelní ve výkonu trestu, zvláštnosti a odlišnosti zacházení, Vězeňství
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2009
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/33400
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/33... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.