Article thumbnail

Renaissance Sgraffito in Prachatice

By Eliška Hrubcová

Abstract

Práce se zabývá výhradně konkrétními dochovanými památkami renesančního sgrafitářství ve městě Prachatice. Fasády zdobené sgrafitem jsou v práci vzevrubně popsány. Dekorativní prvky jsou zmapovány, jsou zde identifikovány figurální výjevy. Pro výjevy, které byly dějově dentifikovány, byly hledány předlohy studiem literatury o německé a italské grafice 16. století. V práci jsou předloženy výsledky tohoto studia. Práce se také zabývala zmapováním dohledatelných restaurátorských a jiných zásahů do sgrafitových fasád. Známé zásahy jsou zde zmíněny a stručně popsán jejich charakter. Součástí práce je také obrazová příloha, kde jsou prezentovány současné fotografie sgrafitových fasád a výsledky studia možných předloh.The thesis deals with the study of rennaissance sgraffito, survived on the fronts of buildings in Prachatice. These decorated facades are thoroughly described in the work. There are decorative components charted and the figurative scenes identified in the work. For the scenes identified, there has been an attempt to find models, which could have been used, or some similar cartoons, by the study of German and Italian graphic of the 16th century. The results of this procedure are introduced in the bachelor work. The work is also engaged in mapping the (known) formely interferrences to the sgraffitofronts, conservating or any kind. Those known intervencions are mentioned and briefly described. Also picture-section is a part of this bachelor work, in which recent photos of the fronts and the results of the study of graphic are displayed.Ateliér restaurování kameneDokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: sgrafita, renesance, Prachatice, Grafika, sgrafitto, rennaisance, graphic
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2008
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/32900
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/32... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.