Article thumbnail

The strategies of partner selection in the Czech Republic

By Martina Ševců

Abstract

Cílem této práce je popsat strategie výběru partnera v České republice. Autorka předkládá modely partnerské volby a zaměřuje se zejména na teorie sňatkového trhu. Dále se zabývá sociálními a kulturními determinantami – věkem, vzděláním, etnicitou, náboženstvím a teritoriální blízkostí – jako hlavními faktory, které ovlivňují výběr partnera.The aim of this work is to describe the strategies of partner selection in the Czech Republic. The author submits the models of choice of partner and focuses especially on the theories of marriage market. Next she deals with social and cultural determinants – age, education, ethnicity, religion and territorial closeness – as main factors which affect the partner selection.Katedra sociálních vědDokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: partnership, marriage market, partner's choise, partnerství, sňatkový trh, homogamie, výběr partnera
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2008
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/29730
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/29... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.