Article thumbnail

Model of security strategy in the university environment

By Jan Cibulka

Abstract

Bakalářská práce se zaměřuje na popis a porovnání norem, standardů zabývajících se řízením informační bezpečnosti včetně volby vhodných předpisů a konkrétních postupů pro implementaci řízení informační bezpečnosti v univerzitním prostředí. Součástí této práce je návrh a implementace systému na přiděleném serveru Univerzity Pardubice určený pro základní evidenci komponent informačního systému, jejich vlastností a vzájemných vazeb, jakožto nástroje pro provedení analýzy rizik a modelování Disaster Recovery scénářů.The aim of this bachelor work is to describe and compare standards dealling with information security management. Above all, this work is intended on choosing proper prescriptions and specific procedures for implementing of an information security management in the university environment. Also, the part of this work is design and implementation of a system for basic evidence of the information system components, its properties and relations as a tool for risk analysis and Disaster Recovery modelling. This system will also be implemented on the dedicated server at the University of Pardubice.Ústav systémového inženýrství a informatikyDokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: Information, security, international standards, models, Informace, bezpečnost, mezinárodní standardy, modely
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2008
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/29490
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/29... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.