Article thumbnail

Analysis of financial resources drawdown in the framework of Joint Regional Operational Programme in the Czech Republic

By Miroslava Faková

Abstract

Bakalářská práce je zaměřena na Společný regionální operační program. Je to jeden z pěti operačních programů Rámce podpory Společenství, které v období 2004 - 2006 umožňují České republice čerpat prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Obecná část práce je zaměřena na fungování SROP, je zde vysvětleno, kdo program řídí, jaké cíle se program snaží naplnit a jaký je stanovený finanční plán. Praktická část se již zabývá samotnou analýzou čerpání finančních prostředků po 1. kole výzvy a zjišťuje, jaký byl zájem žadatelů o dotace, kolik bylo schváleno projektů v konkrétním regionu soudržnosti atd.Ústav ekonomieDokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: strukturální politika, Regionální politika, Strukturální fondy, Evropská Unie, Operační programy, Dotace, projekty, finanční prostředky, čerpání finančních prostředků, Česká Republika
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2005
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/20995
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/20... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.