Article thumbnail

Comparison of public administration of chosen countries of EU

By Petra Cermanová

Abstract

Diplomová práce je věnována především problematice popisu veřejné správy vybraných zemí EU. Jako důležitý zdroj informací byla použita data z OECD, zvláště z Public Management of OECD (PUMA). V první a druhé kapitole práce jsou vysvětleny pojmy s danou problematikou související (veřejná správa, státní správa, samospráva a srovnávací veřejná správa). Další kapitoly jsou zaměřeny na popis veřejné správy v jednotlivých zemích, které byly vybrány pro tuto práci. Jedná se o dvě země Visegrádské skupiny (Česká republika a Slovensko), dále dvě sousední země (Rakousko a Německo) a severské země (Finsko a Švédsko). Praktická část se zabývá důležitou problematikou, a to strukturou zaměstnanosti ve veřejném sektoru a v druhé části je vypracováno několik tabulek týkajících se počtu municipalit dle počtu obyvatel v zemích Visegrádské skupiny.Ústav veřejné správy a právaDokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: Státní správa, samospráva, Visegrádská čtyřka, reforma veřejné správy, Státní správa, Evropská Unie, zaměstnanost, veřejný sektor, obce, veřejná správa
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2005
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/19533
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/19... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.