Article thumbnail

Study of steric effects on acid catalyzed decomposition of 3-alkyl-1,3-diphenyltriazenes

By Roman Bednář

Abstract

Bylo syntetizováno osm 3-alkyl-1,3-difenyltriazenů,jejichž struktura byla potvrzena 1H a 13C NMR spektroskopií. Byly změřeny kinetiky jejich kysele katalyzovaného rozkladu pro různé koncentrace trichloroctové kyseliny v hexanu při 25,5°C. Získané hodnoty pozorované rychlostní konstanty byly interpretovány pomocí dvou empirických modelů, příslušné katalytické rychlostní a rovnovážné konstanty pro jednotlivé deriváty byly získány nelineární agresí.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: kinetika, substituce, katalýza, rozklad
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 1995
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/19474
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/19... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.