Article thumbnail
Location of Repository

Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія розвитку"

By Олена Михайлівна Шевцова

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія розвитку» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології на основі освітньої програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для напряму підготовки «Психологія» денної форми навчання.Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-професійної програми, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Психологія розвитку», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів

Topics: Робочі програми навчальних дисциплін
Publisher: Київський університет імені Бориса Грінченка
Year: 2017
OAI identifier: oai:elibrary.kubg.edu.ua:22401

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.