oaioai:real.mtak.hu:71300

Szemfelszíni laphám-neoplasia = Ocular surface squamous neoplasia

Abstract

Absztrakt: Jelen összefoglalóban a szemfelszíni laphám-neoplasiáról való ismereteket összegzik a szerzők, beleértve ezen daganattípus epidemiológiáját, etiológiáját, patológiáját, klinikai megjelenését és kezelését. A conjunctivalis intraepithelialis neoplasiával és az invazív laphámrákkal kapcsolatos közleményeket tekintették át a szerzők néhány saját eset bemutatásával, amelyek alapján olyan alapvető írást szeretnének közölni, amely részletesen taglalja és bemutatja jelenlegi ismereteinket a szemfelszíni laphám-neoplasiáról. A szemfelszíni laphám-neoplasia a leggyakoribb szemfelszíni malignus tumor, illetve a choroidealis melanoma malignumot és a lymphomát követően a harmadik leggyakoribb okuláris malignoma. Alacsony malignitási potenciálja ellenére előrehaladott stádiumban jelentős látásromláshoz vezethet, sőt akár a szemgolyó eltávolításának szükségessége mellett távoli metasztázis kialakulásakor az életet is veszélyeztetheti. Gyakori recidívaképződés miatt kezelésében elengedhetetlen az intra- és posztoperatív adjuváns kezelési módok ismerete és alkalmazása, valamint a rendszeres kontrollvizsgálat. A szemfelszíni laphám-neoplasia felismerése és adekvát kezelése elengedhetetlen ezen tumortípus progressziójának elkerülésében és a recidíva kialakulásának megelőzésében. Orv Hetil. 2017; 158(51): 2011–2022. | Abstract: To summarize actual knowledge on epidemiology, etiology, pathology, clinical apparence and treatment of ocular surface squamous neoplasias. We summarize up-to-date literature on conjunctival intraepithelial neoplasia and invasive squamous cell carcinoma and present some own cases. Ocular surface squamous neoplasia is the most common malignant ocular surface tumor and the third most common ocular malignancy following malignant melanoma and lymphoma. In spite of its low malignant potential, in advanced stages it may reduce visual acuity significantly or even the eye globe has to be removed. In case of metastasis it may also be life-threatening. As local recurrences of ocular surface squamous neoplasias may occur, knowledge of intra- and postoperative adjuvant treatment options are indispensable and regular control examinations are necessary. Identification and adequate treatment of ocular surface squamous neoplasias are necessary in order to avoid its progression and to prevent recurrences. Orv Hetil. 2017; 158(51): 2011–2022

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repository of the Academy's Library

Provided a free PDF
oaioai:real.mtak.hu:71300Last time updated on 1/9/2018View original full text link

This paper was published in Repository of the Academy's Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.