Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Contributo etimologico allo studio dei prestiti veneziani nella\ud parlata ciacava di Bogliuno

By Sandra Tamaro

Abstract

U ovome se članku obrađuju posuđenice mletačkoga podrijetla u sjevernočakavskom govoru Boljuna u sjeveroistočnoj Istri. Cilj rada bio je etimološki obraditi pridjeve i imenice iz semantičke domene karakternih osobina koji nisu bili uvršteni u Skokov Etimologijski rječnik ni u Vinjine Jadranske etimologije. Polazišna građa ekscerpirana je iz rukopisnoga Rječnika boljunskih govora Ivana Francetića, provjerena je na terenu te je etimološkom i leksičkom analizom dovedena u vezu s istromletačkim, venecijanskim, tršćanskim i talijanskim (etymologia proxima) te s latinskim ili drugim etimonom (etymologia remota), a na sinkronijskoj i dijatopijskoj razini s rječničkim potvrdama u ostalim čakavskim govorima Istre, Kvarnera i Dalmacije.Il lavoro vuole essere un contributo etimologico allo studio dei prestiti veneziani nella parlata ciacava di Bogliuno d'Istria in quanto offre un’analisi etimologica e dialettologica di parole appartenenti al campo semantico del carattere, per lo più aggettivi e sostantivi, come supplemento ai dizionari etimologici croati di Skok e di Vinja. In base al materiale dialettologico manoscritto di Ivan Francetić e del suo Dizionario delle parlate di Bogliuno, abbiamo effettuato l'analisi sul campo per vedere, a distanza di cinquant'anni, se i venezianismi analizzati si sono conservati nella parlata di Bogliuno o sono stati rimpiazzati dai sinonimi croati

Topics: Etymologie, Istrien, Istrisch, Boljun, Cakavisch, Lehnwort, ddc:490
Year: 2011
OAI identifier: oai:publikationen.ub.uni-frankfurt.de:22459

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.