research
oaioai:dspace.bsmu.edu.ua:123456789/12049

Особливості морфометричної реакції bcl-2+ клітин кори скроневої частки півкуль у ранньому та віддаленому періодах ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку щурів із цукровим діабетом

Abstract

Вивчено особливості впливу каротидної ішемії з реперфузією різної тривалості на динаміку реакції морфометричних параметрів Bcl-2+-нервових та гліальних клітин кори скроневої частки головного мозку в щурів з експериментальним цукровим діабетом. Показано, що у щурів-самців без порушення вуглеводного обміну короткотривала двобічна каротидна ішемія з одногодинною реперфузією модифікує площу, еквівалентний діаметр та коефіцієнт форми Bcl-2+-нейроцитів кори скроневої частки головного мозку. На 12-ту добу ішемії-реперфузії відмічається зростання площі Bcl-2+-гліальних клітин і коефіцієнта форми Bcl-2+-нервових клітин. У тварин із цукровим діабетом спостерігається зростання площі та коефіцієнта елонгації Bcl-2+-імунореактивного матеріалу гліоцитів скроневої частки неокортексу і зниження коефіцієнту форми Bcl-2+-нейронів. Доведено, що тримісячний стрептозотоцин-індукований діабет модифікує реакцію морфометричних параметрів Bcl-2+-нейроцитів кори скроневої частки в ранньому терміні спостереження за рахунок зміни еквівалентного діаметру, у пізньому – за рахунок коефіцієнтів форми та елонгації; реакція гліоцитів модифікована в обох періодах ішемії-реперфузії за рахунок останніх

Similar works

Full text

thumbnail-image

Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету

Provided a free PDF
oaioai:dspace.bsmu.edu.ua:123456789/12049Last time updated on 1/6/2018View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.