Можливості використання методу статистичного матричного аналізу двопроменезаломлення міокарда для встановлення гострої коронарної недостатності

Abstract

У статті наведено теоретичне обґрунтування використання методу статистичного матричного аналізу лазерних поляриметричних зображень та проілюстровано практичні результати його застосування. На основі експериментальних даних доведено перспективність застосування методу статистичного аналізу лазерних поляриметричних зображень для встановлення гострої ішемії

Similar works

Full text

thumbnail-image

Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету

Full text is not available
oai:dspace.bsmu.edu.ua:123456789/10504Last time updated on 1/6/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.