Клінічне спостереження за динамікою реалізації внутрішньоутробного мікст-інфікування у дитини раннього віку

Abstract

Клінічний випадок внутрішньоутробної мікст-інфекції дитини як в неонатальному періоді, так і при подальшому спостереженні характеризувався складністю діагностичного процесу через відсутність типової неврологічної симптоматики і коморбідне поєднання із вродженою несфероцитарною гемолітичною анемією

Similar works

Full text

thumbnail-image

Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету

Full text is not available
oai:dspace.bsmu.edu.ua:123456789/10259Last time updated on 1/6/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.