Ендоскопічні знахідки у дівчаток-підлітків з аномаліями статевих органів

Abstract

У зв'язку з швидким розвитком ендоскопічної техніки в останні роки стало можливим менш інвазивним шляхом проводити діагностику та лікування гінекологічних хворих, зокрема дівчаток-підлітків з аномаліями розвитку статевих органів. Цьому сприяють такі чинники, як зниження травматичності операції, зменшення частоти і важкості ускладнень, значне скорочення тривалості перебування в стаціонарі, хороший косметичний ефект, швидка і якісна діагностика захворювання, що справляє менш травматичну дію на психіку дівчаток-підлітків

Similar works

Full text

thumbnail-image

Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету

Full text is not available
oai:dspace.bsmu.edu.ua:123456789/10117Last time updated on 1/6/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.