Абдомінальний сепсис: класифікація

Abstract

Розглянуто ключові питання класифікації абдомінального сепсису (АС) з позицій сучасних уявлень про патогенез системної запальної (SIRS) реакції і септичного процесу. Наведено класифікацію AС з виділенням у його нозологічній структурі окремих клінічних форм, що обгрунтовано особливостями патогенезу, вибору тактики хірургічного лікування, антибактеріальної та інтенсивної терапії

Similar works

Full text

thumbnail-image

Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету

Full text is not available
oai:dspace.bsmu.edu.ua:123456789/8007Last time updated on 1/6/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.