Кафедра кардіології та функціональної діагностики

Abstract

Кафедра кардіології та функціональної діагностики, створена 1 жовтня 1994 року згідно наказу ректора Буковинської медичної академії В.П. Пішака на базі двох медичних установ - обласного клінічного кардіологічного диспансера та обласного консультативного діагностичного центра. Очолив кафедру доктор медичних наук, професор Віктор Корнійович Тащук, випускник Чернівецького медичного інституту. За час існування кафедри з 1994 року підготовлено 3 докторські та 16 кандидатських дисертацій. На кафедрі пройшли підготовку 18 клінічних ординаторів (9 іноземців), видано 2 монографії, 2 методичних посібники, 2 методичні рекомендації, більш ніж 400 публікацій, 15 патентів України про винахід. Для забезпечення навчального, лікувального та наукового процесів на кафедрі використовують сучасне апаратне забезпечення: електрокардіограф, велоергометр, кардіореанімаційний комплекс (монітори ЕКГ, артеріального тиску, дефібрилятор, кардіостимулятор), ехокардіограф

Similar works

Full text

thumbnail-image

Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету

Full text is not available
oai:dspace.bsmu.edu.ua:123456789/7522Last time updated on 1/6/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.