Хроноритмічна характеристика функцій нирок за умов гіперфункції шишкоподібної залози

Abstract

У роботі наведено хроноритмічні особливості екскреторної, іонорегулювальної та кислотовидільної функцій нирок у статевозрілих білих щурів, які перебували в умовах гіперфункції шишкоподібної залози. Встановлено, що при перебуванні тварин у постійній темряві в більшій мірі зазнають змін хроноритми іонорегулювальної функції нирок

Similar works

Full text

thumbnail-image

Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету

Full text is not available
oai:dspace.bsmu.edu.ua:123456789/6759Last time updated on 1/6/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.