Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

THE WORLD REFERENCE BASE FOR SOIL RESOURCES (WRB) WITH THE EXAMPLES OF ITS USE IN CROATIA

By Stjepan Husnjak, Vedran Rubinić, Boris Vrbek and Andrija Špoljar

Abstract

Svjetska referentna osnovica za tlo (World Reference Base for Soil Resources, WRB) je klasifikacijski sustav tla kojeg je prihvatilo Međunarodno pedološko društvo, a čija je konačna verzija završena 2006. Cilj izrade navedene klasifikacije bio je da se, kroz korelaciju nacionalnih s WRB klasifikacijom, omogući sporazumijevanje znanstvenika iz područja sistematike tla u Svijetu. Potreba za informacijama o korelaciji nacionalnih klasifikacija u odnosu na WRB, svakim danom je sve izraženija. Zbog toga se nedavno i u Hrvatskoj započelo sa sustavnim terenskim i laboratorijskim istraživanjima tala sukladno novim kriterijima i normativima prema WRB klasifikaciji. S obzirom na veliku važnost spomenute klasifikacije za širi krug znanstvenika, kojima je tloznanstvo područje od posebnog interesa, u prvom dijelu rada prikazuju se osnovne informacije o WRB-u te načela, ključ i pravila, kojih se treba pridržavati pri razvrstavanju tala. U drugom dijelu rada, daju se primjeri razvrstavanja tri karakteristična tipa tla prema važećoj klasifikaciji tala u Hrvatskoj te njihova korelacija prema WRB klasifikaciji. Na kraju se ukazuje na moguće probleme prilikom uporabe WRB klasifikacije, odnosno na uočene nedostatke pri razvrstavanju tala, te se daju prijedlozi za njezino poboljšanje.The World Reference Base for Soil Resources (WRB) is a soil classification system accepted by the International Union of Soil Sciences (IUSS). Its final version was published in 2006. The main purpose of constructing this system was to correlate national soil classifications with the WRB, in order to make communication between scientists in the field of soil classification in the World possible. The need for informations concerning correlations of national soil classifications with the WRB is pronounced more and more every day. Because of that, systematic field and laboratory soil research, in accordance to the new criteria and regulations given by the WRB, has recently begun in Croatia. Because of the WRB´s great importance for a wide array of scientists with a special interest in soil science, basic informations about the WRB, as well as the principles, key and rules, which have to be followed when classifying soils, are presented in the first part of this article. In its second part, the examples of classification of three characteristic soil types according to the Croatian soil classification and their correlation with the WRB are shown. Some possible problems which may occur while using the WRB classification system and some flaws detected in the classification process, as well as some suggestions for improvement of the WRB, are given in the end

Topics: Svjetska referentna osnovica za tlo - WRB; klasifikacija tla; Hrvatska, World reference base for soil – WRB; soil classification; Croatia
Publisher: Croatian society of agronomist
Year: 2010
OAI identifier: oai:hrcak.srce.hr:52056

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.