Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

UTJECAJ TROŠENJA OTVORA MLAZNICA RATARSKIH PRSKALICA NA KARAKTERISTIKE MLAZA

By Vinko Duvnjak, Stjepan Pliestić, Dubravko Filipović, Đuro Banaj and Luka Andrić

Abstract

Objectives of this investigations were to determine effects of nozzle wear on some most important spray characteristic. In detail, flow rates, spraying angle and distribution pattern were checked and compared with data taken from firms informations. The investigated nozzles were flat fan type, made from different materials. Flat fan nozzles are the most common used tip of nozzles in applying pesticides in Croatian arable farming. The relative wear rates of nozzle materials varied greatly with differnt time of use. At the end of test periods, hardened stainless was the most resistant to wear, followed, by stainless steel, plastic and brass nozzles. Nozzles with lower flow rates wore at faster rates compared to nozzles with higher flow rates. Analyzing the spray angles it was determined that an increase in flow rate due to nozzle wear corresponded to a reduction in the spray angle. There was little difference between the spray deposit distributions of new and worn fan nozzles in widths of patterns. However, the worn nozzles delivered greater volumes of liquid in the centers of patterns.Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj trošenja otvora mlaznica ratarskih prskalica na neke najznačajnije karakteristike mlaza. Ispitivani su i mjereni protoka tekućine (l/min), kut mlaza, te raspodjela tekućine po površini, kao najznačajniji kvalitativni parametri mlaza. Isti imaju presudan utjecaj na preciznost i učinkovitost pri kemijskoj aplikaciji pesticida. U ispitivanje su uzete mlaznice s lepezastim spljoštenim mlazom, s kutom mlaza 1100, izrađene od četiri različite vrsta materijala. Mlaznice s lepezastim spljoštenim mlazom su najčešće korišteni tip mlaznica na prskalicama u ratarskoj proizvodnji u Hrvatskoj. Relativno trošenje otvora mlaznice izrađenih od različitog materijala, značajno je variralo s vremenom uporabe mlaznice, izraženo u radnim satima. Na kraju perioda testiranja utvrđeno je da su mlaznice izrađene iz otvrdnjenog nehrđajućeg čelika bile najotpornije na trošenje, a slijedile su ih mlaznice od nehrđajućeg čelika, plastične, te mlaznice izrađene iz mjedi (mesinga). Ispitivanjem je utvrđeno da su se mlaznice s manjim nazivnim kapacitetom (količina protoka tekućine kroz mlaznicu, l/min), trošile brže u usporedbi s mlaznicama većeg nazivnog kapaciteta. Mjerenjem izlaznog kuta mlaza utvrđeno je da je povećanje količine protoka mlaznice uslijed trošenja njezina otvora korespondiralo sa smanjenjem kuta mlaza. Ispitivanje ujednačenosti površinske raspodjele tekućine obavljeno je na ispitnom stolu. Utvrđene su male razlike u ujednačenosti poprečne raspodjele između novih i trošenih mlaznica. Ipak, trošene mlaznice su dale veći volumen tekućine u centru mlaza u usporedbi s novim mlaznicama

Topics: nozzle; wear; nozzle material; flat fan type; spray; spraying angle, spray patterrn, mlaznice; trošenje; materijal mlaznice; mlaz; kut mlaza; lepezasti mlaz
Publisher: Croatian society of agronomist
Year: 2010
OAI identifier: oai:hrcak.srce.hr:52040

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.