Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

MIŠLJENJA UČITELJA I UČENIKA O ČIMBENICIMA KOJI UTJEČU NA OSTVARIVANJE NASTAVE PREDMETA DRŽAVLJANSKI I DOMOVINSKI ODGOJ TE ETIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

By Tatjana Devjak, Marijan Blažić and Srečko Devjak

Abstract

In this article, the authors discuss teachers’ and pupils’ perspectives on civic education in Slovenian public schools. More specifi cally, the authors discuss various factors influencing the implementation of the subject, which since 2008/2009 has been referred to as ‘Citizenship and Homeland Education and Ethics’, previously referred to as ‘Civic Education and Ethics’.1 In Slovenian public schools, the subject is taught in the last triad, more specifically, in the seventh and eighth grades, but not in the ninth grade.In primary schools, the objectives of the subject are value-oriented, drawing on human rights, and originating from learners’ pre-existing knowledge, abilities, and interests. Teachers derive their teaching practice from didactical principles and criteria based on the developmental period of the child, the child’s experiences, personal experiences, ideas, pre-existing knowledge, interests and their fundamental needs when choosing content, individual motivation, case studies, actively including each pupil and achieving social, emotional, motivational, aesthetic, and moral ethical goals. The results of the research show that factors such as the curriculum, teaching and learning methods, teaching aids, the organisation of school life and work, the number of hours per subject, and the teacher’s professionalism have an important influence on teachers’ and pupils’ viewpoints regarding the success of the course. Thus, this article examines the view of pedagogical practice and highlights the views of teachers and students on the implementation of this subject.Autori u prilogu prikazuju rezultate istraživanja mišljenja učitelja i učenika o poučavanju nastavnih predmeta sa sadržajima građanskog odgoja u slovenskoj javnoj školi te utjecaj raznih čimbenika koji utječu na ostvarivanje nastave predmeta koji su od školske godine 2008/09 nazvani građanski i domovinski odgoj te etika. Prije toga ti su predmeti nazivani kratko građanski odgoj i etika. Predmeti se u slovenskoj školi poučavaju u zadnjoj trećini trajanja obavezne škole, u sedmom i osmom razredu, ali ne i u devetom. U osnovnoj školi ciljevi predmeta nadovezuju se na vrijednosti koje proizlaze iz ljudskih prava i za njihovo ostvarivanje mora se, kao i kod svih ostalih predmeta, polaziti od učenikovih predznanja, sposobnosti i interesa. Pri organiziranju nastave učitelji polaze od didaktičkih načela i kriterija kao što su razvojna dob djeteta, djetetova iskustva, osobni doživljaji, učenikovo mišljenje, predznanje, interesi i temeljne potrebe učenika pri izboru sadržaja, motivacija, proučavanje slučajeva, aktivno uključivanje svakog učenika te ostvarivanje socijalnih, osjetilnih, motivacijskih, estetskih te moralnih i etičkih ciljeva. Rezultati istraživanja su pokazali da čimbenici kao što su nastavni program, oblici i metode rada, nastavna sredstva, organizacija života i rada u školi, broj nastavnih sati i stručnost učitelja značajno utječu na osobna stajališta učenika i učitelja o uspješnosti izvedbe nastave. Ovaj rad tako prikazuje pogled u pedagošku praksu izvođenja nastave prikazanog nastavnog predmeta i objašnjava razlike u gledanjima učitelja i učenika na ostvarivanje nastave ovih predmeta

Topics: civic education; human rights; didactic principles; teaching process; methods and forms of work, građanski odgoj; ljudska prava; didaktička načela; nastavni proces; nastavne metode; nastavni oblici
Publisher: Faculty of teacher education
Year: 2009
OAI identifier: oai:hrcak.srce.hr:48438

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.