Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Modeliranje neobičnog izranjanja morske vode opaženog duž zapadne obale Jadrana u ljeto 2003. godine

By Konstantin A. Korotenko

Abstract

The goal of this research was to simulate and analyze the response of the Western Adriatic Current (WAC) to an abnormal event that occurred in the Adriatic Sea in mid-summer of 2003. At this time, a combination of extremely low discharge from the Po River and from other northwestern rivers caused by the prolonged dry season and the dominant Sirocco wind produced an "unusual" upwelling and caused the WAC to reverse along the northern and central Italian coasts. The simulations employed a high-resolution, low dissipative version of the DieCAST circulation model that was initialized with monthly averaged temperature and salinity data and spun up with a use of climatological wind data. Numerical experiments were performed with the use of COAMPS wind stress and heat flux data. The model runs performed under Sirocco wind forcing in combination with low river discharge (a quarter of the climatic mean) revealed that such these conditions do trigger upwelling and the reversal of the WAC along the Italian coast. The upwelling relaxation caused by changes in the wind direction was also studied. Qualitative simulation results were in agreement with the observations by Poulain et al. (2004).Motivacija ove studije je bila da se simulira i analizira odgovor zapadno-jadranske struje (WAC) na izrazito neobičnu dinamičku situaciju koja se dogodila u Jadranu sredinom ljeta 2003. godine. Tada je kombinacija ekstremno niskih protoka rijeke Po i drugih sjeverozapadnih rijeka (kao posljedica dugotrajnog sušnog razdoblja i dominantnog juga) izazvala tzv. "neobično" izranjanje morske vode i promjenu WAC duž sjeverne i centralne talijanske obale. Za simulacije smo koristili DieCAST model male disipativnosti i visoke rezolucije koji je inicijaliziran podacima srednjih mjesečnih temperatura i saliniteta te klimatološkim vjetrom. Numerički eksperimenti su rađeni pomoću napetosti vjetra i tokova topline dobivenih COAMPS modelom. Model je, simulirajući jugo epizodu u kombinaciji s niskim (četvrtinom klimatološkog prosjeka) riječnim protocima, pokazao da takvi uvjeti uzrokuju izranjanje morske vode i obrtanje WAC duž talijanske obale. Također se proučavaju i karakteristike slabljenja izranjanja vode uzrokovanih promjenama u smjeru vjetra. Rezultati simulacije se uspoređuju kvalitativno s opažanjima koje su napravili Poulain i sur. (2004) te daju dobro podudaranje s postojećim mjerenjima

Topics: Adriatic Sea; unusual upwelling event; Western Adriatic Current; Sirocco; Mistral; DieCAST, Jadran; neobično izranjanje morske vode; zapadno-jadranska struja; jugo; mistral; DieCAST
Publisher: Andrija Mohorovicic Geophysical Institute
Year: 2009
OAI identifier: oai:hrcak.srce.hr:47789

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.