Koegzistentne razine značenja u Marijinu Magnificatu

Abstract

Marijin Magnificat je lirska minijatura izrazito bogatog semantičkog polja, s brojnim i višestrukim semantičkim razinama, koje autorica identificira i imenuje kao razinu 1. himničku i poetičku, 2. aktersku i akcijsku, 3. religijsku i ekleziološku, 4. revolucionarnu i prevratničku, 5. feminističku i rodnu, 6. maternističku i obiteljsku. Također se utvrđuje koegzistentnost i otvorenost polisemične poetičke strukture Magnificata, s brojnim angažiranim porukama za suvremenog čitatelja, posebice za obitelj. Iz iskustva Marijina što ga izriče u Magnificatu, kao i iz života svete obitelji, daju se izdvojiti posebne vrijednosti: ushit zbog roditeljstva, čast u odnosima roditelj-dijete te visoka svijest o misiji od Boga darovana djeteta

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:42326Last time updated on 8/27/2013View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.