HANDBUCH DER EUROPÄISCHEN VOLKMUSIKINSTRUMENTE. Serie I, Band 1. BÄLINT SÄROSI, DIE VOLKSMUSIKINSTRUMENTE UNGARNS. VEB Deutscher Verlag für Musik Leipzig. Leipzig s. a. (1967?), 148 str.

Abstract

Mora se na prvom mjestu zabilježiti kako je ovo izdanje u cjelini sretan početak ovoga naširoko zasnovanoga, dugo pripremanoga i u diskusijama pre¬tresanoga pothvata: izdanja suvremeno obrađene i tehnički na visini prezen¬tirane cjelokupne materije evropskih narodnih glazbila. Za svaku je grupu odnosno vrstu instrumenata svuda sustavno, brižno i potanko dana nomen¬klatura, način i tehnološke pojedinosti izradbe, tehnika svirke i mogućnosti muzičkoga izražavanja, repertoar svirke, upotreba instrumenta pa njegov hi¬storijat i rasprostranjenost

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:39325Last time updated on 8/27/2013View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.