ANALIZA EFIKASNOSTI REGIONALNE POLITIKE ISTARSKE ŽUPANIJE

Abstract

Every macroeconomic analysis considering the level and structure of development is based on specific theoretical background and associated methodological framework. The importance of land and space in today’s economic policy demands new regional research. Regional issues are nowadays regarded as the questions of vital importance with many different approaches that cannot be generalised. Regional approaches usually reflect current problems and constraints within economy but also different contributions of particular theoreticians. The author used the OLS model in the paper to investigate the multidimensional nature of regional policy on the example of the Istrian county. Using the OLS model, the correlation between gross domestic product and influential variables for the Istrian county has been investigated. The model is limited because of the available data, so the variable selection is needed. The model presented in the paper can serve as an analytic framework for the regional policy optimisation and structural changes measurement.Svaka makroekonomska analiza razine i strukture razvijenosti ima određena teorijska polazišta te metodološku osnovu za izradu odgovarajućeg analitičkog okvira. Širenje spoznaja o prostoru i njegovim brojnim prostornim sadržajima te sve izraženijoj prostornoj raznolikosti stvara impulse za regionalna izučavanja i usklađivanja odnosa. Regionalna pitanja razvoja sve više okupiraju pažnju te su prisutni brojni pristupi koji zbog različitosti koje obilježavaju današnji svijet se ne mogu uopćavati. Određeni pristupi generirani su izraženim problemima privrede ali i doprinosom pojedinih teoretičara. Različitosti u pristupima predstavlja širenje pogleda i obogaćuje spoznaje o ovoj disciplini. S obzirom da sadržaje u prostoru karakterizira višedimenzionalnost i međusobna zavisnost očito je da se prisutnost korelacijskih veza manifestira na kumuliranje regionalnog sklada ili neskalda pojedinog područja u vremenskom horizontu što je bio cilj istraživanja ovog rada. Regresijskom analizom istražena je korelacija između bruto domaćeg proizvoda i varijabli od utjecaja na regionalni razvoj na primjeru istarske županije. Ograničenje modela predstavlja vremenska komponenta te nemogućnost obuhvata svih relevantnih pokazatelja koji nameću potrebu subjektivne selekcije. Dobiveni model može poslužiti kao analitička osnova za optimiziranje regionalnog razvoja te za prikaz ostvarenih strukturnih promjena

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:38217Last time updated on 8/27/2013View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.