Location of Repository

Istraživanja psihofizioloških i temporalnih uvjeta rada

By Boris Petz and Stjepan Vidaček

Abstract

The main areas studied until the 70s were fatigue and rest. Many tests for fatigue were examined, and studies failed to find their practical use. Fatigue grows according to the positive acceleration curve while recovery grows according to the negative acceleration curve. Different mechanisms are involved in intelligence test performance when subjects are fatigued and when rested. Contrary to the pharmacological, psychological stimulants increase performance without adverse effects on the organism. The differences in absenteeism between male and female workers are related to family duties. After the 70s, research was focused on shiftwork. Shiftwork is associated with imposed change in a worker’s normal activity pattern. It brings about fatigue, negative moods, and impaired health, sleep, safety, and working capacity. The shiftwork tolerance is connected with introversion, neuroticism, morningness, control of behavioural arousal, and parameters of circadian rhythms. The most important predictors of shiftwork tolerance are dimensions of control of behavioural arousal and morningness, while the most important criterion is sleep quality.Glavna područja rada Laboratorija za psihofiziologiju rada u prvih dvadeset godina bila su ispitivanja umora i odmora. Provjeravano je mnogo standardnih »testova umora«. Pokazalo se da još nema testa kojim bi se umor mogao uspješno mjeriti u praksi. Utvrđeno je da umor raste krivuljom pozitivne akceleracije, a oporavak se zbiva krivuljom negativne akceleracije. Umorni ispitanici rješavaju testove jednako uspješno kao i ispitanici koji nisu umorni, ali ih rješavaju uz pomoć drugih mehanizama. Izgleda da su u usporedbi s farmakološkim stimulatorima, psihološki stimulatori prirodni način mobilizacije organizma, pa stoga djeluju na ekonomičniji način. Rađena su istraživanja na izostancima s posla. Nađeno je da kod muškaraca najmanje izostaju samci, najviše osobe s većim obiteljima, a kod žena je obrnuto. Od 1970. godine sustavno se ispituju cirkadijurni ritmovi i smjenski rad. Utvrđeno je da smjenski rad zahtijeva neprekidne promjene u ritmu budnost/spavanje. Ove promjene mogu izazvati umor i druga negativna raspoloženja koja su povezana s narušenim zdravljem i poremećenim spavanjem te smanjenom produktivnošću i sigurnošću. Posebna pozornost posvećena je longitudinalnim i transverzalnim ispitivanjima povezanosti osobina radnika s tolerancijom prema smjenskom radu. Ispitivane su osobine kao što su jutarnjost-večernjost, introverzija, neurotizam, plastičnost ponašanja te parametri cirkadijurnih ritmova (amplituda, akrofaza i mesor). Na osnovi kanoničke analize utvrđena je povezanost između određenih karakteristika radnika (prediktora) i indikatora tolerancije (kriterija). Utvrđeno je da su najvažniji prediktori tolerancije prema smjenskom radu dimenzije plastičnosti ponašanja i jutarnjosti-večernjosti, a najvažniji kriterij tolerancije kvaliteta spavanja

Topics: circadian rhythms; fatigue; motivation; recovery; rest; shiftwork; sleep; stimulants, cirkadijurni ritmovi; motivacija; odmor; oporavak; smjenski rad; spavanje; stimulatori; umor
Publisher: Institute for Medical Research and Occupational Health
Year: 2000
OAI identifier: oai:hrcak.srce.hr:923

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.