Article thumbnail

Sığırlarda antisperm antikorları üzerine çalışma

By Ali Mükremin Apaydın, Hakan Bulut, Ali Rişvanlı, Muhterem Aydın, Erdal Kaygusuzoğlu and Yusuf Bolat

Abstract

Bu çalışmada, inek ve düvelerde antisperm antikorlarının varlığının tespiti, bu antikorların özgül olduğu sperm proteinlerinin belirlenmesi ve gebelik, ırk, yaş, tohumlama sayısı gibi parametrelerle antisperm antikorlarının ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini, yaşları 1-11 arasında olan ve değişik ırklardan 200 inek ve düve oluşturdu. Bu hayvanlarda antisperm antikorlarının varlığı ELISA ile belirlendi ve pozitif serumlarWestern Immunoblot tekniği ile test edildi. Sonuç olarak, ELISA’da, ele alınan hayvanların % 7.5’inde antisperm antikorları tespit edildi. Ayrıca bu tespit sonucunda, 3 veya daha fazla tohumlanan hayvanlarda antisperm antikorlarının varlığının daha fazla ve Simental ırkı ineklerde de en az olduğu görüldü. Western Immunoblot testi sonucunda ise hayvanların kan serumlarının, yaklaşık 30 ve 60 kDa’luk sperm proteinlerine karşı immun reaksiyon verdiği belirlendi

Topics: sığır, antisperm antikorları
Publisher: II. Ulusal Buiatri Kongresi (Uluslararası katılımlı)
Year: 2001
OAI identifier: oai:acikerisim.bingol.edu.tr:8080:11472/925
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11472/92... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.