Article thumbnail

Diyarbakır Sanayi Sitesi’nde çalışan çırakların sosyo-ekonomik ve mesleksel durumları üzerine bir değerlendirme

By M Cengiz Yıldız

Abstract

Çocukların çalışma yaşamına küçük yaşta atılmaları, üzerinde durulan önemli problemlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle, “sanayi sitesi” olarak adlandırılan çalışma alanlarında, bu durumun yaygın olduğu dikkat çekmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (İLO) bu konuda vardığı karara göre, en düşük çalışma yaşı 15’tir. Ancak, ülkemizde, bu yaş düzeyinin çok daha aşağılara indiği görülmektedir. İlköğretim 1. kademe çağında olup da okula devam etmeyen çocukların, yoğun olarak çalışma yaşamına katıldıklarını görmekteyiz. Bu çalışma biçimi, ailenin geçim kaynaklarından birisi olarak görülebildiğinden, öğrenim görme olgusu ikinci planda kalabilmektedir. Küçük yaşta iş yaşamına atılmanın hiç kuşkusuz en önemli yararı, “sanat elde etme”dir. Hatta bu yön, çocuğun iş yaşamına atılmasında bazen en önemli faktör de olabilmektedir. “Çekirdekten yetişme” biçimindeki öğrenme, bu süreç içinde gerçekleşebilmektedir. Herhangi bir öğretim kurumuna devam etmeyen çocukların, çalışmaları / çalıştırılmaları biçiminde bir tutum sergilenebilmektedir. Ailedeki çocuk sayısının artışına paralel olarak, çırak olarak çalışanların oranının arttığı söylenebilir. Çalışan çocukların 2/3’sinden daha fazlasının, ailesinde barınan kişi sayısının 8 ve üzeri olduğu dikkat çekmektedir. Çocukların neredeyse tamamının, elde etmiş oldukları geliri, bir şekilde aile bütçesinin dengelenmesinde kullanmaları, çalışmada ailenin önemli bir etken olduğunu akla getirmektedir. Hatta baskıya varan tutum ve davranışların sergilenmesi de söz konusu olabilmektedir. Çırakların 3/4’ünün, aynı işe devam etme ve ileride kendi iş yerini açma niyetinde olmaları, meslekle bütünleşme ve adaptasyonun bir göstergesi olarak ele alınabilir. Bu durum, aynı zamanda mesleğin gereklerinin öğrenilmesi ve Çıraklık Eğitim Merkezi’ne devam edilmesi sonucunu da doğurabilmektedir.Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.esosder.com

Topics: Çırak, Çalışan Çocuk, Çocuk istismarı, Diyarbakır Sanayi Sitesi, uluslararası Çalışma Örgütü
Publisher: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.esosder.com)
Year: 2003
OAI identifier: oai:acikerisim.bingol.edu.tr:8080:11472/544
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • www.esosder.com) (external link)
  • http://hdl.handle.net/11472/54... (external link)
  • http://www.esosder.org/dergi/6... (external link)
  • www.esosder.com) (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.