Article thumbnail

Hanyeri Köyü (Tufanbeyli-Adana) merasının yamaç kesiminde azot ve fosfor gübrelemesinin botanik kompozisyon, ot verimi ve ot kalitesine etkileri üzerinde bir araştırma

By Selahattin Çınar, Mustafa Avcı, Rüştü Hatipoğlu, Kağan Kökten, İbrahim Atış, Tuncay Tükel, Serap Aydemir and Hatice Yücel

Abstract

Bu araştırma, 1940-2020 metre yükseltideki bir dağ merasının yamaç kesiminde azot ve fosfor gübrelemesinin mera kesiminin botanik kompozisyonu, ot verimi ve ot kalitesine etkisini saptamak amacıyla yürütülmüştür. Araştırma ile ilgili denemeler, 2000-2003 yılları arasında Adana ili Tufanbeyli ilçesi Hanyeri köyü merasında üç tekrarlamalı tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmada, azotun üç farklı dozu (0, 5, 10 kg/da) fosforun iki dozu (0, 5 kg/da) ile beş kombinasyon halinde kombine edilerek incelenmiştir. Deneme parsellerinde, kuru ot verimi, ağırlığa göre botanik kompozisyon, ham protein verimi ve otun NDF içeriği incelenmiştir. Üç yıllık araştırma bulgularına göre, 10 kg/da azot + 5 kg/da fosfor uygulaması kontrol uygulamasına göre kuru ot ve ham protein veriminde önemli derecede artışa neden olmuştur. 5 kg/da azot uygulaması otun NDF içeriğinde kontrol uygulamasına göre önemli derecede artışa neden olmuştur. Araştırmanın birinci yılında, 5 kg/da fosfor uygulaması baklagillerin vejetasyonun verimine katılma oranında artış sağlamıştır. İkinci yılda, vejetasyon süresinin kısa sürmesi nedeniyle gübrelemenin incelenen mera özellikleri üzerine belirgin bir etkisi olmamıştır. Üçüncü yılda, 5 kg/da azot +5 kg/da fosfor uygulaması buğdaygil familyası bitkilerinin vejetasyonun verimine katılma oranını artırmış, diğer familya bitkilerinin katılma oranını ise düşürmüştür. Bu bulgulara göre, ot verimi ve kalitesi ile botanik kompozisyon dikkate alınarak incelenen mera için 10 kg/da azot + 5 kg/da fosfor uygulamasının önerilebileceği sonucuna varılmıştır

Topics: Mera, azot, fosfor, ot verimi, Ot Kalitesi
Publisher: Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi
Year: 2005
OAI identifier: oai:acikerisim.bingol.edu.tr:8080:bingol/385
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://acikerisim.bingol.edu.t... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.