Article thumbnail

«Æ snakke i alle fall ikke gammel tromsødialekt!» En språkvitenskapelig masteravhandling om variantbruken av nektingsadverbet i tromsømålet.

By Maren Anna Fiva

Abstract

Denne avhandlingen avdekker fordelingen av «ikke» og «ikkje» i tromsømålet. Problemstillingen for avhandlingen er utformet som tre spørsmål: 1) Hvilken variant av nektingsadverbet er vanligst hos ungdom i Tromsø, 2) Er det forskjell mellom Tromsøya og områdene rundt? og 3) Hvordan fordeler bruken av variantene seg hos de ulike kjønnene? Analysen er basert på rapportert og faktisk bruk hos 74 ungdommer. Informantene er hentet fra fire forskjellige ungdomsskoler i Tromsø, to fra Tromsøya, én fra Kvaløya og én fra fastlandet. Resultatene viser at «ikke» kan være i ferd med å erstatte det tradisjonelle «ikkje». Dette er noe som har skjedd i andre nordnorske byer også

Topics: VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018, VDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Nordic languages: 018, Tromsø, Bymål, Nektingsadverbet, SPSS, Språkendring, Språklig variasjon
Publisher: UiT Norges arktiske universitet
Year: 2016
OAI identifier: oai:munin.uit.no:10037/9718
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10037/9... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.