Article thumbnail

Удосконалення процедури оцінки якості професійного розвитку персоналу

By О.В. Захарова and Н.В. Городничук

Abstract

На сучасному етапі розвитку економіки України основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку, що можливо досягти виключно шляхом забезпечення якості й конкурентоспроможності власної продукції та підприємства в цілому. Водночас досягнення такого стану неможливо без максимально ефективного використання персоналу підприємства, тому необхідно створювати всі умови для раціонального використання персоналу та інтенсивного розвитку його професійного потенціалу. При цьому формування професійного потенціалу працівника відбувається, у першу чергу, за рахунок безперервного здійснення процесу професійного навчання, досягнення якості якого зумовлює якість трудових ресурсів і якість праці та впливає на формування достатньої якості продукції й ефективності діяльності підприємства

Topics: конкурентоспроможність продукції, конкурентоспособность продукции, competitiveness, конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспособность предприятия, competitiveness, персонал підприємства, персонал предприятия, personnel, оцінка якості, оценка качества, quality assessment
Publisher: Сумський державний університет
Year: 2013
OAI identifier: oai:essuir.sumdu.edu.ua:123456789/47954

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.