Article thumbnail

Метаматеріали на основі пористих полімерних структур з властивостями невідбиваючого поглинання ультразвукової хвилі

By О.Л. Шемедюк

Abstract

Метаматеріали синтезуються введенням у природній матеріал періодичних структур різних геометричних форм, які модифікують властивості початкового матеріалу. Пористий метаекран, тобто один шар газових включень в пластичну і тверду речовину, може бути змодельований у вигляді відкритого резонатора акустичної хвилі, поведінка якого описується певними аналітичними виразами. Розрахунок параметрів поздовжньої хвилі у такій структурі доволі складний. Проте не так давно була запропонована відносно проста модель для розрахунку коефіцієнтів пропускання і відбивання УЗ-хвиль від одного шару пор метаекрану, яка була нами експериментально підтверджена для ряду газонаповнених полімерних матеріалів

Topics: ультразвукові хвилі, ультразвуковые волны, ultrasonic waves, пористі полімерні структури, пористые полимерные структуры, porous polymeric structure
Publisher: Сумський державний університет
Year: 2016
OAI identifier: oai:essuir.sumdu.edu.ua:123456789/45750

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.