Article thumbnail

Mistakes and losses in voice-over movie translation

By К.В. Дубовий

Abstract

У статті розглядаються труднощі закадрового перекладу, в результаті яких виникають помилки і втрати. Часті втрати у перекладі гри слів, метафор, текстів пісень позбавляють кінофільм закладеної в нього образності. Причинами помилок можуть стати: неуважність перекладача, редактора або акторів у процесі озвучування; відсутність фінальної стадії редагування, на якій переклад звіряють із відеорядом; хибний вибір перекладацького еквіваленту або використання недоречних трансформацій; складнощі та втрати у перекладі реалій та безеквівалентної лексики через неможливість ввести в перекладений кінодіалог пояснення і коментарі. Перекладач кіносценарію повинен усвідомлювати, що його робота є творчою, оскільки він працює з видом тексту, наближеним до художнього.В статье рассматриваются трудности закадрового перевода, которые приводят к ошибкам и потерям. Частые потери при переводе игры слов, метафор, текстов песен лишают кинофильм заложенной в него образности. Причинами ошибок могут стать: невнимательность переводчика, редактора или актеров в процессе озвучивания; отсутствие финальной стадии редактирования, на которой перевод сопоставляют с видеорядом; ошибочный выбор переводческого эквивалента или использование неуместных трансформаций; трудности и потери при переводе реалий и безэквивалентной лексики из-за невозможности ввести в переведенный кинодиалог пояснения и комментарии. Переводчик киносценария должен осознавать, что его работа творческая, поскольку он работает с текстом, наиболее близким к художественному.The article deals with difficulties of voice-over translation due to which there appear mistakes and losses. Frequent losses of word play, metaphors, songs deprive the movie of its inherent imagery. The mistakes may be caused by: lack of attention on the side of the translator, editor or dubbing actors; absence of the final editing stage on which the text of the translation is compared to the video; wrong choice of translation equivalent or using inappropriate transformations; problems and losses in translating culturally-biased and equivalent-lacking units as explanations and comments cannot be included into the script translation. The translator of the movie should realize that his/ her work is creative as is very similar to literary translation

Topics: закадровий переклад, аудіовізуальний переклад, дублювання, кіносценарій, озвучування, власні назви, гра слів, метафора, музичний супровід, закадровый перевод, аудиовизуальный перевод, киносценарий, озвучивание, собственные имена, дублирование, игра слов, метафора, музыкальное сопровождение, voice-over, audiovisual translation, dubbing, script, proper names, word play, metaphor, score
Publisher: Сумський державний університет
Year: 2015
OAI identifier: oai:essuir.sumdu.edu.ua:123456789/42992
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://essuir.sumdu.edu.ua/han... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.