Article thumbnail

Anàlisi estratègic de la destinació turística Muro d'Alcoi

By José Pascual Pascual

Abstract

Aquest treball es un anàlisi de la població Muro d'Alcoi com a destí turístic. En ell, descriurem el poble per a poder fer-nos una idea del tipus de destí turístic al que ens referim i poder així comprendre les fortaleses i les debilitats que podem trobar en futures tasques de desenvolupament del destí. Un dels temes que anem a tractar al treball és l'anàlisi de l'oferta turística existent avui en dia al poble, així com les infraestructures disponibles per al correcte desenvolupament de l'activitat turística, com ara allotjaments, comunicacions, etc. També tractarem d'analitzar els principals atractius turístics de la població, que a banda de les festivitats locals, son majoritàriament recursos naturals. Aquestos recursos naturals son la principal fortalesa d'aquest destí, que esta situat a una zona privilegiada. Farem una ullada per les diferents politiques o accions desenvolupades per les autoritats locals, en la seua tasca de donar a conèixer aquest destí, que a dies d'ara, és desconegut i minoritari. Tractarem també de comprendre millor la situació actual del destí amb un anàlisi DAFO, que ens ajudarà a l'hora de trobar els punts forts del destí que cal potenciar, així com els punts febles que cal millorar. Finalment i desprès d'haver analitzat tota l¿ informació, tractarem d'aportar uns objectius que el poble podrà aconseguir, per tal de millorar com a destinació turística.Pascual Pascual, J. (2013). Anàlisi estratègic de la destinació turística Muro d'Alcoi. http://hdl.handle.net/10251/31528Archivo delegad

Topics: Muro Alcoi, Análisis DAFO, Planificación turística, Turismo, ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD, ORGANIZACION DE EMPRESAS, Diplomado en Turismo-Diplomat en Turisme
Publisher: 'Universitat Politecnica de Valencia'
Year: 2013
OAI identifier: oai:riunet.upv.es:10251/31528
Provided by: RiuNet

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.