Ο Νικόλαος Χριστόπουλος στο εργαστήρι του το 1960

Abstract

Κωδικός τεκμηρίου: 01_A_S3A_056-001. Είδος τεκμηρίου: ΦΙΛΜ 6Χ6 - Χ 2 ΚΑΡΕ. Ανήκει σε: 01_A_S3A_056 - ΦΑΚΕΛΟΣ 56 "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ". Τεμαχισμός σε 2 καρέ. Σημείωση ψηφιοποιητή: ένδειξη παραπομπής "Φ56/1". Ύλη: ΠΛΑΣΤΙΚΟ. Αποθήκευση: ΚΟΥΤΙ 14. Πηγή τεκμηρίωσης: 01_A_P_885_059 (αρ. καταγραφής 1)

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of Thessaly Institutional Repository

Full text is not available
oaioai:ir.lib.uth.gr:1161...Last time updated on 12/7/2017

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.