Δεν υπάρχουν καταγραφές από τον Κίτσο Μακρή για το φωτογραφικό υλικό. Συσχετισμός: "Φωτογραφία Χιοναδιτών ζωγράφων"

Abstract

Κωδικός τεκμηρίου: 01_A_S3A_031_001-006. Είδος τεκμηρίου: ΦΙΛΜ 8Χ10 - Χ 1 ΚΑΡΕ. Ανήκει σε: 01_A_S3A_031_001 - ΦΑΚΕΛΟΣ 31 "ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ - ΠΑΟΥ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΡΑΚΕΙΑΣ - ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΑΚΕΙΑΣ - ΜΠΑΪΜΠΟΣ - ΜΟΥΡΙΕΣ - ΡΑΣΟΒΑ - ΧΟΡΕΥΤΟ - ΔΡΑΚΕΙΑ ΚΤΛ". ΟΙΚΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΛΕΙΑΣ. Σημείωση ψηφιοποιητή: χωρίς ένδειξη παραπομπής σε εγγραφή. Ύλη: ΠΛΑΣΤΙΚΟ. Αποθήκευση: ΚΟΥΤΙ 14. Πηγή τεκμηρίωσης: χωρίς καταγραφή [συσχετισμός με 01_A_P_885_035 (αρ. καταγραφής 28)]

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of Thessaly Institutional Repository

Full text is not available
oaioai:ir.lib.uth.gr:1161...Last time updated on 12/7/2017

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.