La Influència de les innovacions tecnològiques en l'evolució dels models de diari a la premsa d'informació general diària a Barcelona : anàlisi del canvi en el bloc informatiu de La Vanguardia i El Periódico de Catalunya (1979-1989)

Abstract

Consultable des del TDXTítol obtingut de la portada digitalitzadaPenden

Similar works

Full text

thumbnail-image

Diposit Digital de Documents de la UAB

Full text is not available
oaioai:ddd.uab.cat:37384Last time updated on 8/20/2013

This paper was published in Diposit Digital de Documents de la UAB.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.