oaioai:DiVA.org:uu-334061

NORMALIZING OLD SWEDISH TEXTS : WHY NOT?

Abstract

Den rika fornvästnordiska litteraturen har av tradition normaliserats till en antagen standardunder mitten av 1200-talet (se Berg 2014). Detta tycks ha mött litet eller inget motstånd.Fornöstnordiska har inte normaliserats, och även detta syns det ha rått enighet om. Ett försökatt normalisera fornsvenska (Williams 1999) har blivit kritiserat av Arend Quak (1999) ochSimon Skovgaard (2015). I denna uppsats kommer diskuteras olika skäl till varför man skanormalisera, och motargument riktas mot kritikerna av fornöstnordisk normalisering. Slutsatsenär att vi för en gångs skull både kan äta kakan och ha den kvar

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:uu-334061Last time updated on 12/3/2017

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.