Article thumbnail

Sverigefinska millenials : en autoetnografisk studie om etnisk identitet

By Timo Palokangas

Abstract

I denna uppsats har jag undersökt etnisk identitet hos unga sverigefinnar. Syftet var att undersöka hur identiteter utformas hos individer bosatta i Sverige med finsk bakgrund. Detta gjordes genom en fallstudie med fyra sverigefinnar, där jag utförde tre intervjuer och skrev en autobiografisk del om mig själv. Metoden genomsyrades av ett autoetnografiskt synsätt, vilket innebar att mina egna erfarenheter fick ta utrymme i uppsatsen. Studiedeltagarnas berättelser analyserades med hjälp av teoretiska begrepp som transnationell identitet och symboliskt etnisk identitet. De studerade uttryckte sin finska identitet utåt genom symboler, som exempelvis konsumtion av finska produkter och engagemang kring ishockeylandskamper. Viktiga faktorer som påverkat utformningen av den finska identiteten hade för de studerade bland annat varit finlandsbesök, svenska fördomar om finnar, och upplevelsen av ens finska språkförmåga. Den finska identiteten har varit särskilt viktigt i situationer då den fungerat som ett sätt att sticka ut ur mängden eller som skydd mot trakasserier. Identiteten utmärkte sig genom att vara kontextuell – variera över tid och se olika ut i olika situationer

Topics: Etnisk identitet, Transnationell identitet, Symbolisk etnicitet, Sverigefinnar, Autoetnografi, Human Geography, Kulturgeografi
Publisher: Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen
Year: 2017
OAI identifier: oai:DiVA.org:uu-324773
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles