Article thumbnail

Зміни життєвих перспектив та стратегій сімей учасників АТО в кризових ситуаціях

By Наталія Дмитрівна Володарська and Оксана Петрівна Чорнописка

Abstract

The fighting in Eastern Ukraine (the armed conflict in the Donbass Region of Ukraine (2014 – present)), that is a real war today, has provoked a great number of problems in psychosocial adaptation of soldiers and today the issue of the military men’s psychological rehabilitation is considered to be one of the most urgent and relevant problems. The paper aims to determine particularities of changing life prospects and strategies of ATO participants’ families in crisis situations after the implementation of the designed trainings. The survey involved the carrying out of psychological support for couples (38 persons) who were receiving treatment in the rehabilitation center “Khyriv-Rent-Invest” Khyriv city. The empirical survey included projective techniques: drawings “Island of my dream” and “Our House”. Psychological support involved individual counseling, group sessions with discussing life situations of both – men and their wives – and the art therapy. The carried out analysis has shown the peculiarities of life perspectives of ATO participants’ families. Thus, in crisis situations the way of solving everyday problems by men and women changes. These alterations concern building life perspectives, goals and means of their achieving. The psychological support of a couple in crisis situation involves family therapy, counseling, individual and group sessions. In this way life perspectives (recovery of time-spatial representations of the past, present and future) of men and women can be corrected. Psychological personality support of ATO participants’ families in crisis situations is aimed at harmonization of their life perspectives and activation of self-identity process.У статті проаналізовано проблеми психологічної реабілітації військовослужбовців, які брали участь у бо- йових діях у зоні АТО. Описано особливості змін життєвих перспектив особистості в кризових ситуаціях. Дос- лідження включало психологічний супровід сімейних пар (всього 38 осіб), які перебували в реабілітаційному центрі «Хирів-Рент-Інвест» м. Хирів (Львівська область, Самбірський район), що надає послуги з психологічної реабілітації постраждалим учасникам АТО. Емпіричне дослідження проводилось на основі напівструктурова- ного інтерв’ю та анкетування, проективних методик (малюнок «Острів моєї мрії», «Наш будинок»), порівняль- ного аналізу життєвих перспектив в кризових ситуаціях (І. Калінаускас). Виявлено розбіжності в змінах життє- вих перспектив жінок і чоловіків в кризових ситуаціях. Встановлено, що у чоловіків проявляється змішаний тип стереотипів – небажання втручатись у вирішення проблеми, прояви знецінення свого життя, відсутність значу- щих цінностей і смислів. Було підібрано індивідуальні та групові методи психотерапевтичного впливу на про- цес гармонізації життєвих перспектив, планів, цінностей особистості. Показано вплив кризових ситуацій на побудову нових цілей та стратегій їх досягнення. Визначено та апробовано методики роботи з жінками і чоло- віками на відновлення часово-просторових орієнтацій, минулого, сьогодення та майбутнього. Психологічна підтримка включала індивідуальні консультації, заняття в групах, арт-терапію, обговорення життєвих ситуацій. Показано важливість розвитку життєвих стратегій особистості, що активують побудову нових перспектив у процесі самодетермінації розвитку особистості

Topics: 1 Philosophy. Psychology
Publisher: South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky (Ushynsky University)
Year: 2017
OAI identifier: oai:lib.iitta.gov.ua:708361

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.