Article thumbnail

Review of publications about therapeutic hypothermia

By Ondřej Komár

Abstract

Tato bakalářská práce je prací teoretickou. Zabývá se vlivem terapeutické hypotermie na neurologické výsledky pacientů po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci. Teoretická část práce se věnuje popisu patofyziologie při náhlé srdeční zástavě, doporučeným postupům při kardiopulmonální resuscitaci, a také rozebírá samotné postupy při aplikaci terapeutické hypotermie. Další část se věnuje rešerši publikací, které pojednávají o terapeutické hypotermii v praxi.This bachelor's thesis is a theoretical one. It is concerned with effects of therapeutic hypothermia on neurological results of patients after a successful cardiopulmonary resuscitation. The theoretical part of the thesis is dedicated to a description of pathophysiology during a sudden cardiac arrest, recommended procedures during cardiopulmonary resuscitation, and inspects actual procedures during applications of therapeutic hypothermia. The next part is concerned with a summary of publications that write about therapeutic hypothermia in practice.Fakulta zdravotnických studiíHodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: nejsou žádné doplňující otázky Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá

Topics: mírná terapeutická hypotermie, management tělesné teploty, zástava oběhu mimo nemocniční zařízení, neodkladná kardiopulmonální resuscitace, návrat spontánní srdeční činnosti, neurologický výstup, mild therapeutic hypothermia, targeted temperature management, out of hospital cardiac arrest, cardiopulmonary resuscitation, return of spontaneous circulation, neurological outcome
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2017
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/68985
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/68... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.