Article thumbnail

Phenomenon of anxiety as authentical modus of being-possible in Martin Heidegger's Being and Time

By Jaroslav Bezstarosti

Abstract

Tento text se pokouší předvést fenomén úzkosti jako vlastní neboli autentické moci být v díle Martina Heideggera Bytí a čas. Představuje člověka z hlediska porozumění bytí, které Heidegger nazývá bytím-tu (Da-sein) a zabývá se jeho fundamentální strukturou bytí ve světě. Dále tematizuje úzkost z hlediska nejzákladnějšího rozpoložení, ve kterém se skrývá možnost vlastního způsobu existence. S ohledem na to se diplomová práce zabývá hlavními existenciálními rysy Dasein, které konstituují bytí ve světě, na jejichž základě je možné explicitně uchopit fenomén úzkosti. Cílem práce je prokázat souvislost mezi úzkostí a existenciálním pojetím svobody ve smyslu bytí sebou.The work deals with phenomenon of anxiety as authentical modus of being-possible in Martin Heidegger's Being and Time. It shows man from perspective of understanding the Being which is called being-there (Da-sein) and it's comportment to the fundamental structure: being-in-the-world. This work analyzes anxiety as the most important and fundamental attunement which is able to open authentical modus of existence. It also focuses on the most important existencials which constitute being-in-the-world. This work should proof that anxiety is crucial phenomen to grasp freedom of Dasein and his selfhood as well.Fakulta filozofick

Topics: fundamentální ontologie, fenomenologie, bytí ve světě, bytí-tu, úzkost, vlastní moci být, svoboda, starost, fundamental ontology, phenomenology, being in the world, being there, anxiety, authentical modus of being possible, freedom, care
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2016
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/65376
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/65... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.