Article thumbnail

Advertising Strategy of the Periodicals Published in Kutná Hora from 1918 to 1938

By Adam Bárta

Abstract

Bakalářská práce se zabývá reklamní strategií periodik v Kutné Hoře v období 1918-1938. Zaměřuje se na reklamní inzerci z hlediska dějin každodennosti. V práci jsou vytvořeny popisy a analýzy doby meziválečného období pomocí několika podtémat. Využívány jsou zde analýzy a popisy genderově specifických témat, reprezentace nacionální identity a profesně-sociálních specifik tematického zaměření jednotlivých reklamních strategií, doplňována dobovými příklady. Nedílnou součástí práce jsou dobové reklamní teorie a jejich následná analýza vlivu na lokání inzerci v Kutné HořeThis bachelor thesis deals with the advertising strategy of the periodicals in Kutná Hora from 1918 to 1938. The thesis focuses on the attention on advertising from the point of view of everyday life. Descriptions and analysis relating to the interwar period, which is divided into several special subtexts, are made in the thesis. The thesis also makes use of analysis and descriptions of gender specific themes as well as representation of national identity and professionally-social specializations of individual advertising strategies, which are accompanied by various examples. Last but not least the thesis contains interwar period advertising theories and the analysis of their influence on local advertisements in Kutná Hora.Fakulta filozofická1. Představa práce autorem. 2. Seznámení s posudky. 3. Rozprava: regionální tisk na Kutnohorsku. Typologie meziválečné inzerce. Srovnání inzerce na Kutnohorsku s jinými regiony

Topics: reklama, inzeráty, reklamní strategie, periodika, advertising, advertisement, advertising strategy, periodicals
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2017
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/69130
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/69... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.